تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

دانلود مقاله کامل درباره كشور امريكاشناسه محصول: 1012859
موجود

دانلود مقاله کامل درباره كشور امريكا

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان


دانلود مقاله کامل درباره كشور امريكا

دانلود مقاله کامل درباره كشور امريكا

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :59

 

بخشی از متن مقاله

 

مقدمه

 

كشور امريكا دومين كشور بزرگ دنيا است كه از وسعتي بالغ بر 610/970/9 برخوردار ميباشد. غالب جمعيت اين كشور در محدودهاي به وسعت 100 مايل (6400 كيلومتر ساكن هستند. اين كشور داراي دو زبان رسمي انگليسي و فرانسوي بوده و لاتين  از سيستم مذهبي غالب برخوردار نميباشد. ميراث فرهنگي امريكا نوعي ميراث فرهنگي مختلط ميباشد كه در آن جامعه امريكا به طور ريشهاي تحت تأثير فرهنگ بوميان، فرانسه زبانان و انگليسي زبانها قرار دارد. هم اكنون اين كشور به يك جامعه متفاوت و متنوع از لحاظ فرهنگي مبدل گشته است. كشور امريكا متشكل از 10 ايالت و 2 قلمرو ميباشد و به صورت فدرالي اداره ميگردد. كه قواي قانوني اين كشور ما بين دو سطح از دولت يعني قواي فدرال و ايالتي تقسيم گرديده است. اين كشور داراي مناطق مختلفي از جمله آتلانتيك، امريكاي مركزي، فلات امريكا،پاسيفيك و امريكاي شمالي ميباشد. بر اين اساس، منطقه گرايي بر تاريخ سياسي امريكا تأثير به سزايي گزارده است.

 

در گذشته، توسعه فرهنگي توسط سطوح مختلف دولت و به صورت غيررسمي و بدون انسجام صورت ميپذيرفت. در سال 1951، به دنبال انتشار گزارش محوري كميسيون سلطنتي در مورد توسعه ملي در زمينه هاي هنر، علوم و ادبيات حمايت بخش فدرال در امر فرهنگ و ارتباطات به طور رسمي سازماندهي گرديد و اين امر به نوبه خود موجب تأسيس كتابخانه ملّي امريكا در سال 1953 و شوراي امريكا در سال 1957 گرديد. شوراي فوق يك مؤسسه اعتباري - هنري فدرال است كه مستقل از دولت عمل مي نمايد. تقسيمبندي اساسي و اوليهاي كه بر طبق قانون اساسي امريكا در سال 1867 در سطوح قدرت انجام گرفت به ايالتهاي اين كشور در زمينه هاي آموزش و فرهنگ اختيار تام اعطاء نمود. در نتيجه هر ايالت مبادرت به توسعه سياست فرهنگي و ايجاد مكانيسمهاي ويژه از قبيل تأسيس وزارتخانه ها و سازمانهاي مربوطه جهت اجرا و پيشبرد سياستهاي انحصاري خود نموده است. در طي 20 سال گذشته بحثهاي قابل توجهي در خصوص تمركززدايي از قدرت صورت گرفته است زيرا ايالتهاي كشور بدنبال ايفاي نقش عمدهتري در جهت توسعه فرهنگ امريكا ميباشند. به طور سنتي، كشور امريكا نوعي ديدگاه سازماني نسبت به سياستهاي ملّي پيش روي خود قرار داده است. اين ديدگاه حاوي قوانين و دستورالعمل هايي ميباشد كه توسط مؤسسات و دولتهاي ايالتي و فدرال كشور انجام ميگيرند.

 

سازمان ميراث فرهنگي امريكا مسؤوليت عمده امور فرهنگي كشور را بر عهده دارد. البته دپارتمانهاي وزارت امور خارجه، دپارتمان امور تجارت بين الملل، وزارت اقتصاد، دپارتمان مهاجران و امور شهروندان، دپارتمان منابع انساني، اداره امور بوميان شمال و سرخپوستان و وزارت صنايع نيز در اين امر سهيم ميباشند.

 

بررسي اجمالي سياستهاي فرهنگي امريكا بيشتر بر مسؤوليتهاي محوّله به سازمان ميراث فرهنگي فدرال كه خود نقشي كليدي در توسعه فرهنگي سطح ملي كشور ايفا مي نمايد تمركز خواهد داشت.

 

دستورالعمل هاي كلي سياست فرهنگي در صنايع فرهنگي

 

به منظور افزايش انسجام و يكپارچگي كشور، سياست فرهنگي امريكا وارد يك روند پژوهشي دامنهدار جهت نيل به هويت ملي و فرهنگي ممتاز شده است كه بر اساس آن جمعيت بوميان، دوگانگي زبان، چند فرهنگي جمعيت، منطقه گرايي و تأثيرپذيري بالقوه از جانب ايالات متحده آمريكا را مورد توجه قرار ميدهد. براساس قانون اساسي، ايالتهاي امريكا در امر آموزش از مسؤوليت تام برخوردار بوده و در زمينه فرهنگ با دولت فدرال تشريك مساعي مي نمايند. كشور امريكا داراي مؤسسات مشابه در سطوح ايالتي و فدرالي ميباشد كه از امور فرهنگي و هنرهاي زيباي كشور حمايت بعمل ميآورند. به همين ترتيب، همه ايالات و مناطق، داراي وزارتخانه هاي فرهنگ بوده كه در زمينه برنامه هاي سياست فرهنگي، همسان با دپارتمان ميراث فرهنگي امريكا عمل مي نمايند. گزارش 1992 كميته دائمي فرهنگ و ارتباطات پيشنهاد مي نمايد كه دولت فدرال بايد تشويق به برنامه ريزي و برقراري هماهنگي فرهنگي ميان دپارتمانهاي فدرال را در رأس كار خود قرار داده و مشاركت با ديگر سطوح دولت، بخش خصوصي و جامعه فرهنگي امريكا را ترويج نمايد. اخيراً، دولت فدرال اصول و اهداف كلي را براي خط و مشي آينده فرهنگي دولت تعيين نموده است.

 

از جملة ديگر گرايشات توسعه سياست فرهنگي فدرال كشور امريكا مي توان به اتخاذ استراتژيهاي مالي چندين ساله براي فعاليتهاي هنري، اتخاذ تدابير جامع در جهت تشويق سطوح مختلف جامعه به مشاركت فرهنگي، توسعه فعاليتهاي بشردوستانه و داوطلبانه، آموزش و ترويج حرفه اي هنرهاي زيبا و برقراري همكاري بيشتر ميان آژانسها و دولتهاي فدرال و ايالتي اشاره نمود

 

نقش ساختارهاي اداري و سازماني در صنعت فرهنگي امريكا

 

دپارتمان سابق فدرال در امر ارتباطات مسؤوليت اداره و توسعه سياستهاي فرهنگي، قانونگذاري و تنظيم قوانين در سطح ملي كشور را بر عهده داشت. در ژوئن سال 1993، چندين دپارتمان دولتي جهت ايجاد دپارتمان جديد ميراث فرهنگي امريكا با يكديگر ادغام شدند. دپارتمان ميراث فرهنگي كشور امريكا مسؤوليت اداره و نظارت بر امور هنر، صنايع فرهنگي، راديو - تلويزيون، ميراث فرهنگي، موزه ها، ورزشهاي غيرحرفه اي، چند فرهنگي، پاركهاي ملي و بناهاي تاريخي ـ ملي، حقوق بشر، فعاليتهاي داوطلبانه، زبانها و فرهنگهاي بومي، زبانهاي رسمي، فعاليتهاي تشريفاتي دولتي و ارتقاء هويت امريكايي را بر عهده دارد.

 

دپارتمان ميراث فرهنگي امريكا با مشاركت وزارت كشور مسؤوليت اداره و نظارت بر شوراي امريكا، هيأت فيلم كشور، شركت سهامي خبرگزاري امريكا (CBC) ، مركز هنرهاي ملي، فيلم امريكا، كميسيون مخابرات و راديو و تلويزيون امريكا، كتابخانه ملي، كميسيون بزرگ كشور، كميسيون ميادين جنگي كشور، موزه هاي ملي، موزه ملي علوم و فنآوري، موزه هوا- فضا، موزه طبيعت، موزه تمدن، موزه جنگ، گالري ملي، موزه ملي عكاسي معاصر، آرشيوهاي ملي را بر عهده دارند.وزارتخانه مذكور بيشترين بودجه فرهنگي فدرال كشور را به خود اختصاص داده كه در سال (91-1992) بر 9/2 $ بيليون بالغ گرديد.شوراي امريكا به موجب ماده قانون مصوب سال 1997 تأسيس گرديد. شوراي مذكور در جهت توسعه و ترويج مطالعه و بهره مندي از آثار هنرهاي زيباي كشور فعاليت مي نمايد.شوراي امريكا با بودجه سالانه به ميزان 7-1 $ ميليون دلار، وظيفه تهيه و ارائه خدمات و كمكهاي مالي به هنرمندان حرفه اي، توليد كنندگان و سازمانهاي هنري شكور را بر عهده دارد.شوراي مذكور همچنين به ترغيب دبيرخانة كميسيون امريكا جهت همكاري با سازمان علمي، فرهنگي و تربيتي سازمان ملل (UNESCO) پرداخته و بسياري از طرحها نظير طرح كيلام (killam program) در امر اهدا جوايز و هداياي ادبي به هنرمندان كشور را به اجرا درميآورد.

 

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


خرید آنلاین


سایر محصولات

تحقیق در مورد انقلاب اسلامی و بررسی تحولات جهانی همزمان با‌ آن


31 صفحه word |فونت tahoma سایز 12| قابل اجرا در آفیس 2007 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپبخشی از تحقیق در مورد نقش انگلستان بهتر است به مطالب زیر توجه نمائید :در سال 1348 ایران وانگلیس بر سر استقلال بحرین د

ادامه مطلب  

دانلود مقاله کامل درباره كشور امریكا

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحه :59 بخشی از متن مقاله مقدمه كشور امریكا دومین كشور بزرگ دنیا است كه از وسعتی بالغ بر 610/970/9 برخوردار میباشد. غالب جمعیت این كشور در محدودهای به وس

ادامه مطلب  

تاثیر تحریم‏هاى اقتصادى امریكا بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران


مقدمه‏اى در بیان علل ظهور شرایط تنازعى در روابط ایران و امریكااز زمان پیروزى انقلاب اسلامى ایران در فوریه 1979، جنجال‏هاى متنوع وپردامنه‏اى در روابط ایران و امریكا شكل گرفته است. این جدال‏ها بر رویكر

ادامه مطلب  

مقاله آرماگدون گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریكا

مقاله آرماگدون گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریكا فرمتword159صفحهچکیده محتوای فابل:فهرستعنوان                  &nb

ادامه مطلب  

تحقیق در مورد انقلاب صنعتی


25 صفحه word |فونت tahoma سایز 14| قابل اجرا در آفیس 2010 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپبخشی از تحقیقرقابت آمریكا و انگلیس در ایران و نهضت ملی شدن صنعت نفتبه نظر می‌رسید كه دو هم‌پیمان قدرتمند فاتح در جنگ جهانی دوم یعنی امریكا و ان

ادامه مطلب  

تحقیق ماهیت استراتژی‌های امریكا در خاورمیانه


دانلود تحقیق با عنوان ماهیت استراتژی‌های امریكا در خاورمیانه،بخشی از متنِ این تحقیق :تضمین امنیت صدور نفت:آنچه بیش از هر عامل دیگری خاورمیانه را به بحرانی‌ترین مناطق جهان تبدیل كرده، وجود منابع سرشار نفت و گاز به‌عنوان

ادامه مطلب  

تحقیق ماموریت‌ اصلی‌ جرج‌ بوش‌


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، ماموریت‌ اصلی‌ آقای‌ جرج‌ بوش‌بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :چکیده: هیولای‌ «مجتمع‌ نظامی_صنعتی» كه‌ از طریق‌ فشار بر دولت‌ امریكا برای‌ درگیرشدن‌ در

ادامه مطلب  

امریكا و خیزش اسلامی مردم ایران


 فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات22رژیم شاه بعد از كودتای 28 مرداد 1332 هـ. ش (1953 م)، همواره یكی از متحدین امریكا در منطقة خلیج فارس به حساب می‌آمد. و هنگامی كه كارتر زمام امور امریكا را به دست گرفت، چون وجهة بین المللی ایالات

ادامه مطلب  

تحقیق امریكا و بحران اقتصادی ایران در دوره نخست‌ وزیری دكتر مصدق


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان امریكا و بحران اقتصادی ایران در دوره نخست‌ وزیری دكتر مصدق،بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :امریكا و بحران اقتصادی ایران در دوره نخست‌وزیری دكتر مصدقامیدهای مصدق به مساعدت دولت امر

ادامه مطلب  

امریكا و بحران اقتصادی ایران در دوره نخست‌وزیری دكتر مصدق


17 صامریكا و بحران اقتصادی ایران در دوره نخست‌وزیری دكتر مصدق امیدهای مصدق به مساعدت دولت امریكا برای مواجهه با مشكلاتی كه پدرخوانده آن كشور، یعنی انگلستان، برای ایران به‌وجود آورده بود، او را با شرایط دشوا

ادامه مطلب  

logo-samandehi